بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران و ارائه‌ی طرح پیشنهادی چادر فنری

نویسندگان

چکیده

هرساله افراد زیادی در سراسر دنیا در اثر وقوع حوادث طبیعی، خانه و کاشانه‌ی خود را از دست می‌دهند. در ایران نیز حوادثی نظیر زلزله و سیل بیشترین تعداد بی‌خانمان‌ها را در سال‌های گذشته در پی داشته‌است. پس از وقوع یک حادثه‌ی طبیعی گسترده، مناطق مسکونی، به‌نوعی غیرقابل استفاده شده و افراد بازمانده ناگزیر به اسکان موقت در مکانی دیگر هستند. تاکنون چادرهای متعددی به‌عنوان سرپناه اضطراری، طراحی و ساخته شده و در اختیار حادثه‌‌دیدگان قرار گرفته‌است. اما در اکثر موارد، این چادرها با فرهنگ کاربران آن مطابقت نداشته و همچنین، مقاومت لازم را در برابر شرایط متغیر جوی ندارند. در واقع این افراد، با مشکلات فراوان ناگزیر به تحمل دوران سکونت در چادر هستند. در مقاله‌ی حاضر، ابتدا این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن راهکارهایی برای اسکان بازماندگان زلزله در ایران ارائه شده است. درهمین راستا طرحی پیشنهادی برای بهینه‌سازی وضع اسکان موقت، مطرح و معرفی گردیده است. این طرح براساس فرهنگ کاربران ایرانی و در جهت کاهش مشکلات افراد حادثه دیده شکل گرفته است. از این رو به مسائلی نظیر تقسیم‌بندی فضاها براساس نیاز و فرهنگ کاربر، بهبود سازه و افزایش مقاومت آن در برابر عوامل جوی و کاهش زمان نصب و برپائی چادر توجه خاص داشته است.

کلیدواژه‌ها