استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان مورد مطالعه : نی

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر برای جلوگیری از اتلاف انرژی از یک طرف و کاهش خسارت های ناشی از زلزله از طرف دیگر در به کارگیری مصالح غیر سازه ای در ساختمان ها - دو ویژگی مهم سبکی و عایق حرارتی مد نظر می باشد. به همین دلیل کاربرد قطعات و صفحات ساخته شده از گچ - الیاف معدنی ( پشم شیشه - پشم سنگ و...) مواد گیاهی - بتن گازی - پلی استایرن (یونولیت) و... علی رغم محدودیت های مختلف - توسعه یافته است.
در این مقاله سعی گردیده است ‘ خواص ‘ ویژگی ها و دامنه کاربرد مصالح ساختمانی تهیه شده از گیاه نی بررسی و ارزیابی گردد. در این مقاله با نشان دادن استفاده از نی بافته شده به دلیل مقاومت حرارتی‘ سبک وزن‘ قیمت ‘ راندمان و تولید در شرایط آب و هوایی مختلف ‘ بر امکان استفاده گسترده از آن در صنعت ساختمان و بر ضرورت مطالعات تکمیلی تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها