تحلیل محتوای ارتباطات غیرکلامی در بین

نویسندگان

چکیده

چکیده:
برخی از روش‌های بنیادینِ ”مطالعات رسانه‌ای“ بررسی جنبه‌های زیباشناختی, نشانه شناختی و محتوا کاویِ ارتباطات غیرکلامیِ ”تصاویر سینما“ به مثابه‌یِ رسانه جمعی توده‌وار است. سینما از آغازین روزهای پدید آمدن, تنها یک وظیفه مهّم ارتباطی بر عهده داشته است و آن هم برقراریِ ارتباط با ”مخاطب“. بازیگران سینمای کمدی ”صامت“ از همان ابتدا موفق شدند که این وظیفة ارتباطی را عملی سازند. آنان با به کار گیریِ مؤثر حرکات و رفتارهای غیرکلامی به ارزش واقعی و اصیلِ ”سینمای صامت هالیوود و شیوه‌های بازیگریِ“ آن معنا دادند و این ژانر سینمایی را توأم با ابعاد تفریحی, سرگرم کننده و خنده‌آورش غٍنا بخشیدند ودر بین ”مخاطبان جهانی“ که هر کدام دارای فرهنگ‌هایِ متفاوتی بودند, شناساندند. نظریه‌ها و پژوهش‌های کلاسیک و معاصر مربوط به کمدی, نشانه‌شناسی و ارتباطات غیرکلامی؛ فعالیت تاریخی, هدف‌مند و تأثیرگذار این کمدین‌هایِ مشهور را به تأیید می‌گذارد. این مقاله با طرح مفهوم و درک نشانه‌ شناسانه‌یِ ارتباطات غیرکلامی در بین کمدین‌هایِ برگزیده‌ی سینمای کلاسیک صامت هالیوود, علل و چرایی وضعیت موفقیت‌آمیز آنان را به آزمون و توضیح می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها