بررسی نماد رنگ در تئاتر و ادبیات و در آیین ملت ها

نویسنده

چکیده

رنگ ها در شیوه زندگی و حالات روحی ما تاثیر بسزایی دارند و در آیین ملت ها از جایگاه نمادینی برخوردارند. پاره ای رنگ ها مانند رنگ سرخ در جوامع مختلف مفهومی متفاوت دارند و پاره ای دیگر مانند رنگ سبز - معمولا دارای معنایی کمابیش مشابه اند.
در ادبیات نیز رنگ ها احاساسات و نشانه های گوناگونی را القا می کنند. در داستان موپسان رنگ سفید ترس و وحشت را تداعی می کند در داستان استاندال سرخ و سیاه بر جامه روحانیان و ارتشیان اشاره دارد و در شعر بودلر - رنگ و عطر و صدا با لطافت هرچه تمام تر به هم می آمیزند. رنگ سبز کرگدن ها در نمایشنامه یونسکو یا رنگ طلای خاکستری در نمایشنامه ژیرودو - رنگ هایی نمادین اند.
همچنین در دنیای نمایش - رنگ در دکور و نورپردازی در لباس و چهره آرایی حضوری آشکار دارد. منظوری خاص را بیان می کند و بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد. از دیدگاه روانشناسی انتخاب هر یک از رنگ ها معرف شخصیت افراد است و رنگ سبز - بیانگر ثبات قدم و پایداری است.

کلیدواژه‌ها