کلیدواژه‌ها = سینما
بررسی و تحلیل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فیلمهای علمی تخیلی

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی؛ سیامک پناهی


زنان در سینمای ایران

دوره 18، شماره 18، تیر 1383

مهدی سلطانی گردفرامرزی


سینمای اقتباسی 1357-1377

دوره 7، شماره 0، تیر 1379

دکتر محمد باقر قهرمانی؛ نغمه ثمینی