نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی بازتاب جنسیت در نمایش نامه های معاصر آمریکایی

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر مجید سرسنگی؛ مهدیه مفیدی


گفتمان شرق ‌شناسانه در نمایشنامه ی ایرانیان

دوره 25، شماره 25، خرداد 1385

دکتر حسین پیر نجم الدین؛ دکتر مجید سرسنگی


نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی

دوره 23، شماره 23، مهر 1384

دکتر مجید سرسنگی