نویسنده = دکتر علیرضا عینی فر
تعداد مقالات: 5
3. بازآفرینی تصوری شهر از متون تاریخی نیشابور غازانخانی

دوره 11، شماره 11، تابستان 1381

دکتر علیرضا عینی فر؛ دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس


5. نقدی بر تحصیل در دوره دکتری معماری

دوره 3، شماره 0، بهار 1377

دکتر علیرضا عینی فر