نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
اصول کلی نورپردازی در پارک های شهری

دوره 27، شماره 27، آذر 1385

دکتر علی اصغر ادیبی؛ مهندس علیرضا منعام؛ مهندس سیده ندا قاضی زاده


جایگاه آب و آبنما در پارک های شهری

دوره 22، شماره 22، تیر 1384

دکتر علی اصغر ادیبی؛ مهندس علیرضا منعام؛ مهندس سیده ندا قاضی ز اده